Helheim

Helheim är en av de nio världarna i den nordiska mytologin. I Helheim härskar Hel, den vanskapta dottern till Loke och hans fru Angerboda.


Den här mörka och kalla boningen är belägen i Nifelheim, på den lägsta platsen i den nordiska mytologins universum. Ingen kan nånsin lämna Helheim, på grund av att floden Gjoll som flödar från Hvergelmir och omringar hela Helheim inte går att passera. Inte ens gudar som kommit till Helheim kan ta sig därifrån. De som dör av ålder eller av sjukdomar, eller inte dött i strid, kommer till Helheim medan de som dött modigt i strid kommer till Valhalla.


Ingången till Helheim är vaktad av Modgud. Jätten Hraesvelg (kroppsslukaren) sitter på kanten av världen och ser ned på Helheim. I form av en örn får han vinden att blåsa genom att flaxa med sina vingar.


Troll

Troll
är ett samlingsnamn på människolika varelser i nordisk folktro och fornnordisk mytologi.


Trollen kunde variera högst avsevärt både i storlek, utseende och lynne. Ibland sades trollen vara mycket lika människor och ibland totalt väsenskilda. Vid sidan av trollen förekom också jättar, vättar och vittror. Samma namn har på olika orter används för olika väsen, där de småväxta kan sorteras in i kategorin oknytt. Andra likartade naturväsen skiljde sig från trollen i det att de ville leva ensamma, till exempel tomten, näcken, skogsrået och sjörået. Trollen lever socialt. Trollen har ansetts som rika på guld, trots att de kan vara klädda i paltor. De har drifter som får dem att begå vad människorna anser vara brott. Exempel kan vara när en bortbyting upptäcks – det vill säga att trollen bytt ut sitt barn mot ett människobarn – vilket får anses som människorov. Ett sätt att undvika detta var att hota att döda barnet, eller döpa det.


Speciellt kvinnor riskerade att utsättas för trollen. De kunde bland annat riskera att bli bergtagna. Visserligen fanns chansen att återvända, men då med förändrad mental inställning. För att komma undan trollen fanns flera sätt. Kyrkklockor ansågs skrämma trollen, i likhet med Tor och hans hammare, Mjölner. Likaså fruktade trollen stål (eller silver), så en kniv var bra att ha när man gav sig ut i "trollskogen". Vissa troll tycktes vara känsliga för solljus och förstenades när de träffades av strålarna.


Hamnskifte var något trollen praktiserade, vilket förklarade varför man så sällan såg trollen. Men kände man doften av mat eller tobak, kunde det vara trollen. Likaså kunde de höras arbeta eller kalla på sina kor utan att det gick att lokalisera ljudets källa.


Man måste också skilja på de väsen som kallades för troll och de människor som ansågs vara trollkunniga.
Troll i andra länder

I Norge beskrivs trollen som gigantiskt stora och motsvarar de svenska jättarna. I Danmark och Island syntes ibland varelser som kallades ellefolk eller bjergfolk, i Finland peikot eller hiidet och i Tyskland kunde man få se dvärgar. I norra Sverige motsvarades troll och vättar av vittra.


DvärgDvärgen Regin i nordisk mytologi.
Illustration av Arthur Rackham.Dvärgar
var i nordisk mytologi små satta väsen av gammalt virke som bodde under stenar och klippor, och som antogs representera de hemlighetsfullt och stilla verkande naturkrafterna i jordens inre.

Enligt Völuspá skall inget armod ha funnits i världen innan de tre nornorna anlände från Jotunheim, och det är som en följd av detta gudarna skapar dvärgarnas skara. En ansenlig del av dikten (Dvergatal) består av ett uppräknande av olika dvärgars namn. Snorre berättar att innan de gavs förstånd och mänsklig skepnad skall ha varit maskar i jätten Ymers kött. De beskrivs i allmänhet som små, fula, med långa näsor, smutsbrun hy och dagskygga. Vissa dvärgar har namn som antyder att de ursprungligen kan ha tänkts som dödsandar eller förfädernas gastar (Nár, lik; Bláinn, blå (dödens färg); Dáinn, död). Genom en magisk hatt (dvärghatt eller huliðshjálmr) eller ibland en mantel kunde de göra sig osynliga. I Alvíssmál lurar Tor dvärgen Allvis (Alvíss) att förkunna sitt stora kosmologiska vetande så länge att solen går upp och Allvis blir till sten. I andra berättelser verkar dvärgarna dock vara opåverkade av solens strålar.

De trivs bäst när de får smycka sina grottor, skapa otroliga underjordiska salar, ljussätta guldådror i bergen och låta dem speglas i grottsjöar. Intresset för smyckning och den ständiga jakten på ädla metaller har gjort dem till duktiga smeder. Deras välde över naturens förborgade krafter yttrar sig särskilt i en överlägsen konstfärdighet, i synnerhet inom smideri, vilken sätter dem i stånd att inte endast förse människorna och alverna med allehanda dyrbara vapen och verktyg, utan även att åt gudarna smida deras kostbaraste klenoder. Så förfärdigade dvärgarna åt Oden spjutet Gungner och guldringen Draupner, åt Tor hammaren Mjölner, åt Frej skeppet Skidbladner, åt Siv hennes guldhår. Förutom i Eddorna uppträder de även i flera fornaldarsagor i denna egenskap. I Völsungasagan smider Andvare ringen Andvaranaut, och hans son Regin smider åt Sigurd Fafnesbane samman det splittrade svärdet Gram. I Hervors saga smider dvärgarna Durin och Dvalin svärdet Tyrfing. De arbetade också i trä och metall, och hantverksskickligheten överträffas inte av någon annan skapad varelse. Dvärgar är dessutom både poetiska och romantiska, men också lite barska och korthuggna. De älskar det fasta berget lika mycket som de hatar att färdas med båt eller under solen.

Dvärgar anses som ett ondskefullt släkte. De är farliga och fientligt inställda till och undviker människorna, men de gör ibland affärer med denna ras. De är naturligt fientliga mot gudarna, och de är lömska och beräknande. De är ett kuvat och plågat släkte, men sega, uthålliga och hårda som sten. Dvärgar är stolta och blir lätt förgrymmade. De är avundsjuka på alverna men ser också ned på deras lättjefulla och allt för enkla liv.

Några dvärgar har, enligt vad deras namn antyder, en kosmogonisk betydelse, såsom Ny och Nedan, som styr månens faser, samt Nordre, Östre, Sydre och Västre, vilka uppbär himlavalvets fyra hörn.

Dvärgarna tyckas vara identiska med de svartalfer som omtalas av Snorre, och i en senare tids folktro förblandas de ofta med tomtegubbar, vättar, bergtroll och dylika väsenden.

Även nyare folksägner har åtskilligt att berätta om dvärgar och deras sammanträffanden med människor. En tillfredsställande etymologi av ordet dvärg är ännu ej funnen. Detta ord ingår i sammansättningarna dvärgamål (eko), dvärganät eller dvärgsnät (spindelväv), och dvärgstenar eller dvärghamrar – benämningar på vissa slags stenarter.Del av Drävlestenen som anses avbilda Andvare

  • Andvare var en dvärg som bevakade en guldskatt innehållande den magiska ringen Andvaranaut. Andvare levde i skepnad av en gädda i en fors som bar hans namn. Loke fångar i legenden om Sigurd Fafnesbane Andvare och avtvingar honom skatten och ringen, som Andvare då förbannar.
  • Bil var dotter till Ivalde, syster till Hjuke. Tillsammans med sin bror åtföljde Bil månen på dess färd över himlen.
  • Brokk var en av Ivaldesönerna som slog vad med Loke om dennes huvud om Brokks bror Eitres smidesskicklighet.
  • Dvalin var en av de främsta och mäktigaste urtidsdvärgarna. Dvalin var smed och den förste av dvärgarna att bli runkunnig. Han ledde en grupp dvärgars vandring från Salarstein till Järavallen. Tillsammans med Durin smidde han Tyrfing. Han har även gett namn åt en av dvärgarna i Tolkiens universum.
  • Eitre (alternativt Sindre) var en av ivaldesönerna. Han var en konstfärdig smed, som till följd av ett vad, stödd av sin bror Brokk som ingått vadet med Loke, själv smidde Frejs galt Gullinburste, Odens guldring Draupner, och Tors hammare Mjölner.

MidgårdsormenMidgårdsormen
eller Jörmungandr ("den väldiga staven") är ett väsen ur den nordiska mytologin. Han tillhör jättesläktet. Han är avlad av Loke och Angerboda. Hans syskon är Hel, Fenrisulven, Narfe och Sleipner. Den kallas också Jordens band.

Ormen ligger i världshavet efter att ha blivit ditkastad av Oden. Oden hade låtit Lokes barn bo i Asgård, men då Midgårdsormen blivit alldeles för stor fann han det nödvändigt att göra sig av med honom. Midgårdsormen är nämligen så lång att han kan slingra sig kring Midgård och bita sig själv i svansen.

Midgårdsormen möter åskguden Tor två gånger. Den första då Tor, Loke och Tjalve besöker Utgård. Då får Tor lyfta en av jättarnas katt, som visar sig vara Midgårdsormen. Den andra gången ror Tor ut på havet i sällskap av jätten Hymer. Tor har då agnat med Hymers finaste tjurs huvud, och då Midgårdsormen dyker upp ur djupet ämnar Tor dräpa honom med Mjölner. Men Hymer skär av metreven innan Tor hinner dräpa ormen. Tor blir så vred att han slår ihjäl jätten i stället. I Ragnarök tar Tor och Midgårdsormen död på varandra. Tor dödar ormen, men hinner inte ta mer än nio fjät innan ormens giftiga etter tar död på honom.En yngre bild av Tors möte med Midgårdsormen, målad av Henry Fuseli, 1788.


Midgård

Midgård är i nordisk mytologi den borg som människorna bor i. Midgård är beläget på jordens mitt. Asgård är i sin tur placerad i centrum av Midgård. Mitt i Asgård låg en vidsträckt och härlig slätt, Idavallen, i vars mitt växte det evigt gröna världens träd Yggdrasil. Trädet får sin näring och stabilitet tack vare tre långa och djupa rötter. En rot går under Asgård där den heliga Urdsbrunn ligger, den andra går till Nifelheim, Rimtursars - urjättarnas – tillhåll i ginnungagap källan där heter Vergelmer. Den tredje roten leder genom Jotunheim, jättarnas rike, till Mimers brunn fylld av visdomsvatten. Midgårds gräns utgörs av en stor mur, byggd av jätten Ymers ögonbryn.


Musik

Asynjor

Heimdall överlämnar smycket Bryfing till Freja.
Målning av Nils Blommér från 1845.

Asynjorna
är i den nordiska mytologin kvinnliga gudar. De har något eller några områden som de är speciellt kunniga inom och tillbeds för. Den mest kända asynjan är Freja, som dock också räknas till Vanerna (vana-gudarna). Hon har tillnamnet vanadis.

Freja eller Fröja är den ömma kärlekens gudinna. Hon är dotter till Njord och Skade och har åtta systrar och en bror, Frej. Freja färdas i en vagn dragen av katter och var gift med Od. Freja står mycket högt i rang och är den gudinna som är närmast i rang efter Frigg.

Frigg är Odens hustru och Asgårds synska drottning. I berättelserna om gudarna skildras hon som jämbördig med Oden. De får tillsammans sex söner och en dotter. Frigg är gudinnan över äktenskapet.

Gefjon tillbeds av kyska som vill ha styrka och mod att hålla på sin oskuld. Hon är nämligen oskuldernas beskyddarinna som betjänar dem som lämnar jordelivet utan att uppleva kärleksakten.

Gondul är den främsta valkyrian. De väljer ut de krigare som är värdiga att leva evigt i Valhall. Gondul är gudinnan över stridslycka.

Idun är gudinnan som tillbeds om långt liv. Hon odlar ungdomens äpplen och alla asar och asynjor över 25 får årligen ett av hennes äpplen för evigt liv. Hon är gift med Brage

Siv är Tors hustru och svågerlaget och äktenskapets gudinna. Hon har hår av rent guld och namnet betyder ungefär släktskap.

Skuld är både norna och valkyria. Med de andra två nornorna spinner hon fram människornas liv och öde. Hennes namn betyder öde.

Enligt Snorre bildar asynjorna ett hov kring Frigg, den främsta bland asynjor. Han räknar upp Saga, Eir, Gondul, Gefjon, Gna, Fulla, Freja, Sjöfn, Lofn, Var, Vör, Syn, Lin, Snotra, Sol, Bil, Jord och Rind.


Alverna

Eldar
Eldar är det namn valan Oromë gav till de alver som accepterade hans inbjudan till att bo i Valinor.

Teleri
Teleri var en alvstam. De var tillsammans med Vanyar och Noldor de som reste till Valinor. Vissa teleri stannade kvar i Midgård, dessa var nandor, som senare blev både Laiquendi, sindar och silvan.

Daeron var en Telerialv som bodde i Doriath. han sägs ha varit den största av alla sångare från den första tidsåldern.

Sindar
Sindar är alver härstammande från Teleri. De går även under namnet ”gråalver”. Deras språk är Sindarin. Kungarna i Doriath, Elu Thingol hans sonson Dior Eluchíl , var kungar över Sindar.

Avari
De av alverna som inte lämnade Cuiviénen på Oromës uppmaning. Mycket lite är känt om dem och de nämns knappt alls i Tolkiens berättelser.


Mörkeralver
Mörkeralver är ett samlingsnamn för de alver som stannade kvar i Midgård under den stora utvandringen till Valinor och som därför aldrig fick se de två trädens ljus. På högalvernas tungomål, quenya, kallades under valarträdens tid alla alver som inte kom till Odödliga landen för moriquendi. De var alver av ringare makt än de vilka skådade Odödlighetens kuster när härligheten där var som störst. Till moriquendi hörde Avari, de silvanska alverna i Lothlórien och Mörkmården, samt vidare Nandor, Laiquendi, Falathrim och Sindar.

I Bilbo - en hobbits äventyr är därmed samtliga alver som påträffas mörkeralver. Av de alvsläkten som inte slutförde resan brukar dock termen "mörkeralv" ofta appliceras enbart på släktet Avari eftersom de inte accepterade inbjudningen till Valinor utan valde att stanna i Midgård. De två släktena Sindar och Nandor är rent tekniskt också mörkeralver, men kallas Úmanya (ung. "Ej av Aman") eftersom de accepterade inbjudningen och påbörjade resan, men däremot inte slutförde den. Termen har bland alver också en viss nedsättande betydelse och appliceras kanske främst på Eöl.

Vanyar
Vanyar var i Tolkiens historiesamling de första alverna som gjorde den stora vandringen västerut från Cuiviénen till Valinor och ingen av dessa kom att stanna i Midgård. De ansågs vara de främsta bland alver. De hade blont hår och var minst till antalet av alla alvstammar. De räknades bland Calaquendi, de som såg de två trädens ljus. Stammen skapades av Imin (betyder först), den alv som vaknade först under Cuiviénen, hans fru Iminyë och deras tolv kamrater. Men det blev senare Ingwë, den första Vanya som reste med Oromë till Valinor som blev deras kung. Han räknades som alvernas högste drott och bodde vid Taniquetil nedanför Manwës hallar. De var de mest begåvade när det gällde poesi. Den enda gången de åter satt sin fot på Midgård var för att strida i vredens krig. Därför var de inte omnämnda särskilt ofta i Midgårds annaler.

En känd vanyaalv är Indis vilket var den andra frun till Finwë och farmor till Galadriel, därav hennes ljusa hår.
Ordet vanyar betyder blond på quenya. Vanyar kallar ofta sig själva Minyar - de första, vilket är deras ursprungliga namn.


Njord


Njord
("kraft", "styrka"), är en av vanerna och havs- och vädergud i nordisk mytologi, far till Frej och Freja med sin första, okända hustru, som också var hans syster. Vanerna verkar, till skillnad från asarna, ha tillämpat syskonäktenskap. Njord är uppväxt i Vanheim. Njord bor nu för tiden på Noatun beläget vid havet, enligt Snorres Edda. Njords andra hustru är Skade, en jättinna som är uppväxt i fjällen, som avskyr att vara vid havet och att höra fiskmåsarnas tjut. Njord tycker att ulvarnas tjut låter fasansfullt och tycker därför inte om fjällen. Därför bor de nu på var sin ort.

Njord, Frej och Freja är de enda vaner som säkert är kända till namn. De sägs i myten ha sänts till asarna som fredsgisslan efter kriget mellan de båda gudasläktena.


Asar


Asarna samlade runt Balders lik.
Målning av Christoffer Wilhelm Eckersberg 1817.


Asar
är ett av tre gudasläkten i nordisk mytologi, varav de övriga är vaner och alver. Termen "asar" tycks i källorna emellertid ofta fungera som en samlingsbeteckning för det manliga gudakollektivet överhuvudtaget. Ordets etymologi är obskyr. Jakob Grimm härledde på sin tid ordets urgermanska form *anzuR till betydelsen "stolpe, bjälke" och tolkade asarna som de pelare vilka uppbär världsalltet. Edgar C. Polomé betonade i sin tur släktskapet med ett urgammalt hettitiskt ord hashush med innebörden "härskare". Fler tolkningar finns, men de flesta tycks peka på asagudarnas funktion som världsordningens härskare, en bild som också finner stöd i det befintliga källmaterial. En språkhistoriskt mer korrekt form på svenska skulle vara "åsar", då ordet förekommer som del i ordet "åska" liksom i personnamn som Åsa, Åsmund och Åslög och ortnamn som Åshem och Åsgårda. En källa som använder "åsar" som svensk beteckning är Peter August Gödeckes översättning av poetiska Eddan från 1877.


Bland de manliga asarna finner vi bland annat Balder, Oden, Tor och Tyr, Njord, Frej, Brage, Heimdall, Höder, Vidar, Vale och Höner. Bland de kvinnliga (asynjorna) till exempel Frigg, Idun och Siv.


Den äldre forskningen målade gärna upp en bild av asarna som blodtörstiga krigsgudar, representanter för styrka och makt, medan vanerna framställdes som blida fredsmakter, skänkare av liv och gröda. En sådan bild har emellertid visat sig ha mindre stöd i källorna än vad man tidigare trott. Lotte Motz (1996) kunde efter att systematiskt ha studerat det samlade mytografiska källmaterialet dra slutsatsen att asarna snarast tycks ha förknippats med skapande verksamhet medan vanerna oftare förknippats med vikingatåg, krigföring, kungamakt och materiellt överflöd. Hennes studie visar också att asarna knappast hade mindre med fruktbarheten att göra än vanerna. Den gamla tolkningen av asarna som primärt krigsgudar har således fått vika undan för en mer nyanserad bild.I mytologin berättas om hur jättinnan Gullveig eller Angerboda uppviglar till krig mellan de båda gudasläktena. Flera teorier finns om bakgrunden till denna myt. En är att kulten av vanerna kanske var äldre än asakulten, och att myten skildrar en förhistorisk religionskonflikt. Asarnas största gemensamma bedrift innan Ragnarök var kriget mot vanerna. Se vidare Vanakriget.


De mest framträdande personerna i myterna var asarna Oden och Tor samt den bland asarna upptagne jätten Loke. Främst i kulten stod också Tor och Oden samt vanerna Frej och Freja. En asagud som Ull nämns knappast alls i myterna, men har lämnat spår efter sig i ett stort antal svenska ortnamn (från Ulleråker till Ullevi), varför man kan anta att hans kult var viktig.


Asar och vaner var, till skillnad från gudarna i flera andra religioner, inte odödliga. De höll sig unga under hela denna tidsålder med hjälp av Iduns äpplen, men i Ragnarök stupar de flesta – överlever gör två av Tors söner och två av Odens, och dessutom kommer asarna Balder och Höder, som dött redan i vår tidsålder, tillbaka från dödsriket Hel för att härska i nästa.


Snorre var inte särskilt konsekvent när han räknade upp de viktigaste asarna: Han missade Kvaser och Höner men räknade in vanerna Njord och Frej. Snorre skriver dessutom att asarna skulle ha kommit från Troja och att Oden skulle ha satt sina söner på att regera över Danmark, Sverige och Norge. Fram till 1800-talet godtogs detta av många lärda.

Asagudarna:

Balder · Brage · Forsete · Delling · Freyr · Heimdall · Hermod · Höder · Höner · Loke · Lodur · Mimer · Njord · Oden · Od · Tor · Tyr · Ull · Vale · Vidar · Vile och Ve

Nordiska MytologinNordisk mytologi

kallas den mytologi som muntligt berättades från släkte till släkte i Norden under förhistorisk tid och fram till och med vikingatiden. det vill säga under ett åtminstone tusenårigt tidsspann. Därefter påbörjades kristnandet av de nordiska folken, men den gamla mytologin kom att leva kvar i skymundan ännu en tid. Den förde en alltmer tynande tillvaro som hednisk folktro, och ännu in på 1900-talet fanns det bland allmogen människor som kunde berättelser och kände till fenomen ur mytologin. De främsta källorna till mytologins innehåll är idag den poetiska Eddan och Snorres Edda, även om bilden av mytologin som återges i dessa kanske inte alltid överensstämmer med hur de traderades.

Olika berättelser under Nordiska mytologin:


Världens skapelse
Snorres Edda beskriver att världen uppstod i Ginnungagap, ett svalg där hetta och frost smälte samman till jättemannen Ymer och kon Audhumbla. Audhumbla slickar fram mannen Bure ur isen. Bures sonsöner Oden, Vile och Ve dräpe Ymer och skapar jord, hav och himmel av hans kropp. Därefter skapar de Ask och Embla, de första människorna, av trä. Solen och månen sätts i regelbunden gång för att hjälpa människorna att räkna tidens gång.


Gudarna och deras värld
De olika gudasläkterna kallades med ett gemensamt namn för Tivar, eller Bond alternativt Bönd. Regin "de rådande", var också ett kollektivt namn på alla gudomliga väsen och varelser.


Asarna och Asgård
I Asgård bor de flesta asarna, som utgör den främsta gudastammen i den nordiska mytologin. Hit hör Oden, Tor, Balder och de flesta andra av de mer framträdande gudarna i mytologin.

Vanerna
Vanerna är en annan gudastam i den nordiska mytologin. Asarna hade ett stort krig med vanerna, men då detta utdragna krig verkade kunna fortsätta i evighet slöt de fred och utbyttes krigsfångar. Det är genom detta utbyte som asarna får vanerna Frö och Fröja, samt deras far Njord. Det är vanerna som är kunniga i sejdkonsten, och Fröja som lär Oden denna konst.

Alverna
Alverna (eller alferna) är ytterligare ett släkte övernaturliga väsen, som kan räknas som den tredje stammen av gudar i mytologin. De beskrivs omväxlande på ett sätt som ömsom kan tolkas som gudomliga jämbördigt med asarna, ömsom som mindre naturandar med lokalt inflytande. I Eddan talas det om ljusalver som bor i himlen och är fagrare än solen, och mörkalver som bor i jorden och är svartare än beck.

Dvärgarna
Dvärgarna var också en sorts varelse i nordisk mytologi. Bland dem finns smederna Brokk och Sindre som tillverkat många av gudarnas föremål.

Jättarna
Jättarna bodde i Jotunheim. Där var det kallt och mörkt.

Världens undergång (Ragnarök)
Gudalivets vändpunkt är Balders död. Världens undergång kallas ragnarök, som förebådas av många tecken. Först kommer en tid av strider och ogärningar, sedan fimbulvintern, tre vintrar utan sommar emellan. Därpå slukar solvargen solen och månvargen månen, jorden skälver, band och bojor brister, Fenrisulven blir lös, Midgårdsormen vrider sig i raseri och går upp på land, så att havet svämmar över och skeppet Nagelfar, som Hel gjort av de dödas naglar, lossnar och styrs av jätten Rym. Himlen rämnar, Muspelheims söner rider ut ur denna med Surt i spetsen och eld efter sig och Bifrost brister då de rider över den. De går fram på slätten Vigrid, som är 100 mil på varje håll. Dit kommer också Fenrisulven, som gapar med den nedre käften vid jorden och den övre vid himmelen, och vid hans sida går Midgårdsormen, som blåser etter över luft och hav. Dit har också Loke kommit med de döda från Hel och Rym med alla rimtursar. Då blåser Heimdall i Gjallarhornet, Oden rider till Mimers brunn och hämtar råd, Yggdrasil skälver och alla är rädda.

Asar och enhärjar klär sig för strid, Oden rider mot Fenrisulven och vid hans sida Tor mot Midgårdsormen. Frö strider mot Surt och faller, Tyr mot hunden Garm, och de dödar varandra, liksom Heimdall och Loke. Tor dödar Midgårdsormen, men faller efter nio steg död av giftet, Fenrisulven slukar Oden, men dödas av Vidar, som sliter itu hans gap. Slutligen kastar Surt eld över jorden och bränner ner hela världen.

En ny värld
På Gimle i himlen är en sal, där det är bäst att vara. En god dryckessal är också Brimer på Okolner. Sindre på Nidafjällen är av rött guld. I dessa salar skall de goda bo efter ragnarök. På Nastränderna är en sal åt norr av ormryggar, och ormarnas huvud blåser etter inåt, så att etterfloder rinner i salen, i vilken edsbrytare och mördare vadar, men värst är i Vergelmer, där Nidhögg plågar de avlidna. Jorden skjuter upp ur havet, grön och fager, åkrarna växer osådda. Vidar och Vale lever och bor på Idavallen. Dit kommer också Tors söner Mode och Magne med hammaren Mjölner samt Balder och Höder från Hel. I Hoddmimesholt gömmer sig Liv och Livtraser undan Surts lågor och lever av morgondagg. Från dem kommer ett nytt människosläkte. Solen har fött en lika fager dotter. Längre fram kan ingen säga världens gång.


RSS 2.0