Asgård

Asgård är asarnas hemvist i nordisk mytologi, enligt Den prosaiska Eddan.

Asgård ligger i världens mitt och där uppförde asarna sin borg. Guden Oden residerar i sin sal Valaskjalf försedd med silvertak. Han tar emot krigare i sin andra hall Valhall. I en tredje, Gimle, tar han emot de rättrådiga.


I en berättelse anställde gudarna en jätte för att bygga en mur kring Asgård. De lovade honom Freja och både solen och månen om han lyckades bygga muren innan vintern var över men krävde å andra sidan hans liv om han inte lyckades färdigställa muren. När han bad att få ta hjälp av sin häst Svadilfare fick han stöd av Loke som lyckades övertyga asarna om att muren inte kunde bli klar i tid. De misstog sig dock: När några dagar återstod av vintern hade jätten med hästens hjälp nästan färdigställt muren. Då krävde asarna att Loke skulle stoppa jätten. I skepnad av ett sto lyckades Loke så locka bort Svadilfare och på så vis stoppa bygget men till priset av att han själv blev havande med ett föl. Han födde den åttafotade hästen Sleipner.


Gudarnas heliga plats, där de sitter och dömer, är vid asken Yggdrasil, vars grenar utbreder sig över hela världen och vars ena rot är hos asarna och under denna Urdarbrunnen. En annan rot är hos rimtursarna, under vilken Mimers brunn finns, som är full av vishet. Den tredje roten är över Nifelheim, under den är brunnen Vergelmer, och draken Nidhögg gnager denna rot nedtill. Till Urdarbrunnen rider asarna över bron Bifrost, vars röda sken är eld till värn mot bergresarna. Ur salen under asken vid brunnen kommer nornorna Urd, Verdandi och Skuld, som råder över ödet och vattnar världsträdet.


Oden är den högste och äldste av asarna. Hans hustru heter Frigg. Jorden är hans dotter och hustru. Med henne har han den första sonen Asator. Oden heter Allfader, eftersom han är alla gudars fader, och Valfader, eftersom han i Valhall och Vingolf upptar alla som falla i strid, vilka kallas einhärjar. I Valhall tjänar valkyriorna vid bordet, och dem sänder Oden till varje strid för att kora vilka som skall falla. Han har även många andra namn.


Tor är den starkaste av gudarna, han härskar i Trudvang och hans sal heter Bilskirne, vilken har 540 rum. Han åker efter bockarna Tanngnjost och Tanngrisner och äger hammaren Mjölner, ett kraftbälte och järnhandskar. En annan son till Oden är Balder, som bor i Breidablick och är ljus och blid. Njord bor i Noatun, och råder över vindens gång samt stillar hav och eld. Han åkallas för fångst och sjöfart och förlänar rikedom i jord och lösören. Han föddes upp i Vanheim, men vanerna gav honom som gisslan åt gudarna. Hans hustru är jätten Tjatses dotter Skade. Njords barn är sonen Frej, som råder över regn, solsken, årsväxt och rikedom samt till maka har Gerd, jätten Gymers dotter, och dottern Freja som tillsammans med Frigg är den främste av asynjorna och åkallas för kärlek. Hon äger smycket brisingamén och bor i Folkvang, hennes sal heter Sessrumner. Hon får hälften av de fallna då hon rider till strid, och hon åker i en vagn dragen av katter.


Tyr är den djärvaste av gudarna, han råder mycket över seger i strid och vill inte förlika folk. Han är enhänt, sedan Fenrisulven bet av hans hand, som han till pant stack in i ulvens gap. Brage är den som kan mest om skaldekonsten. Hans hustru heter Idun. Hon förvarar de äpplen som gudarna skall bita i då de åldras, och av vilka de åter bli unga. Heimdall, som föddes av nio systrar, är gudarnas väktare. Han bor i Himinbjörg vid Bifrost och vaktar bron för bergresarna. Han behöver mindre sömn än en fågel, ser 100 mil både dag och natt och hör gräset växa samt äger luren Gjallarhornet. Höder är blind och stark. Vidar, den tyste asen, är starkast näst Tor. Vale är son till Oden och Rind, djärv i strid och en träffsäker skytt. Ull är son till Siv och styvson till Tor. Han är en god skytt och den snabbaste skidlöparen, bra att åkalla i envig. Forsete är son till Balder och Nanna, hans sal heter Glitne, och alla som söker honom i rättegång går därifrån förlikade. Loke eller Lopt är son till jätten Farbaute och Laufey eller Nal, men räknas till asarna. Han är vacker till utseendet, men av ond och listig, driver ofta in asarna i svårigheter, men leder dem sedan ur dessa med förslagenhet. Hans hustru heter Sigyn och deras son Nare eller Narfe. Med jättinnan Angerboda har han sönerna Fenrisulven, Jordmungand eller Midgårdsormen samt dottern Hel. Allfader kastade ormen i havet, där han växt kring alla länder, och Hel kastade han i Nifelheim, där hon härskar över de sotdöda, och ulven hölls fjättrad fram till ragnarök.


Av asynjorna är Frigg den främste, och hon bor i Fensalarna. Förutom de tidigare nämnda gudinnorna finns även Saga, som bor i Sökkvabäck, Eir, den bäste läkaren, den jungfruliga Gefjon, vilken de som dör som moder tjänar. Vidare Fulla, som är Friggs tjänarinna, Lofn, som främjar mäns och kvinnors förbindelse, Var, som vakar över eder och hämnar löftesbrott, Vör, för vilken inget kan döljas, Syn, som vakar över salens ingång och hjälper till att neka i rättegång, Lin, som vakar över dem som Frigg vill hjälpa i fara, Snotra, som lär folk skötas sig väl, och Gnå, som Frigg sänder i ärenden. Hon rider över luft och hav på hästen Hovvarpner.


Ginnungagap


Ymer diar Audhumbla i Ginnungagap

I nordisk mytologi var Ginnungagap (”det vidöppna gapet”) det tomma utrymme mellan Muspelheim och Nifelheim som representerar det ursprungliga kaoset. När hettan från Muspelheim mötte rimfrosten från Nifelheim i Ginnungagap uppstår urjätten Ymer. När gudarna Oden, Vile och Ve skapade världen av Ymers kropp fyllde de tomrummet med hans kropp.


I mytologin uttrycks det på följande sätt: Innan jorden fanns, och himlen och havet, gapade ett väldigt svalg mitt i världen. det var Ginnungagapet. Ofattbart stort och djupt var det. Söder om ginnungagapet låg Muspelheim, i eld och hetta vaktat av Surt som hade brand i svärdet. Där fanns förfärliga jättar. Norr om Ginnungagapet röt stormen genom mörker och köld över det ödsliga Nifelheim. Älvarna som vällde upp ur Ginnungagapet frös till is av Nifelheims kyla. Rimfrost lade sig över isen.


RSS 2.0